• สถานที่ตั้งโรงงาน : 20/179 หมู่ 6 ถนนพระราม 2 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
  • สถานที่ตั้งสำนักงาน : 20/158-60 หมู่ 6 ถนน พระราม 2 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
  • (+66) 034-834-426
    (+66) 034-833-459-60
  • (+66) 089-813-5036
    (+66) 089-813-5038
  • (+66) 034-834-245
  • E-MAIL : info@subpitakdee.com