งานสั่งผลิตลูกค้าสามารถนำตัวอย่างกระดาษมาให้ทางบริษัท ทดลองสี ทดลองลายก่อนตัดสินใจสั่งผลิตซึ่งสินค้าหลักของบริษัทจะเป็นกระดาษการ์ดหอม กระดาษอัดลาย กระดาษสีมุกโดยมีหน้ากว้างตั้งแต่ 20 นิ้ว ถึง 32 นิ้ว และความหนา ตั้งแต่ 80 แกรม ถึง 300 แกรม ทั้งงานเป็นม้วนหรือตัดเป็นขนาดต่างๆ ตามความต้อง การของลูกค้า โดยเรามีกระดาษให้ลูกค้าเลือก หรือ ท่านสามารถส่งกระดาษของท่าน มารับบริการเคลือบได้เช่นกัน